Dvadeset godina zaštite nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Siniša Tatalović, Tomislav Lacović

Sažetak


Rad sadržava pregled politika prema nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj u proteklih dvadeset godina s osvrtom na perspektivu ostvarivanja manjinskih prava. Tema je analizirana u odnosu na dvije nezavisne varijable – utjecaj vanjskih čimbenika, tj. međunarodne zajednice, te unutarnjopolitičkih procesa koji su utjecali na ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Danas, kao država i društvo pred pristupanjem Europskoj uniji, uz zakonodavno razvijeni i institucionalno razgranati model ostvarivanja prava nacionalnih manjina, ne možemo reći kako smo pronašli trajnu formulu zaštite njihovih prava. Stupanj integriranosti nacionalnih manjina u društvo jedini je pravi pokazatelj uspješnosti politike prema nacionalnim manjinama. Njezin cilj mora biti potpuna integracija nacionalnih manjina u javni, kulturni, gospodarski i politički život, ali uz očuvanje njihova kulturnog i nacionalnog identiteta. Hrvatski je model postavljen na taj način, a kako će funkcionirati, ovisit će o političkoj volji da ga se provede, spremnosti pripadnika nacionalnih manjina da budu aktivan subjekt društvenog i političkog života te civilnom društvu i hrvatskom društvu u cijelosti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met