Visjeti o niti: slučaj učitelja migranata sa zimbabveanskim dozvolama za izuzeće u Južnoj Africi

Kudzayi Savious Tarisayi

Sažetak


Ovaj se rad temelji na kvalitativnoj studiji o iskustvima učitelja migranata iz Zimbabvea u Republici Južnoj Africi. Služeći se interpretativnom paradigmom, autor propituje iskustva učitelja migranata iz Zimbabvea koji imaju zimbabveanske dozvole za izuzeće te se koristi teorijom migracije Everetta Leeja kao teorijskim okvirom. Studija je provedena u kontekstu odgode dozvola za izuzeće za nositelje s danom 31. prosinca 2022. Provedeni su narativni intervjui s deset namjerno odabranih sudionika. Podaci su analizirani tematskom analizom. Iz studije je proizašlo da su učitelji migranti iz Zimbabvea imali problema s prelaskom na uobičajene vize nakon neproduljenja posebnih viza koje su posjedovali (vize za kritične vještine, opće radne vize). Zbog tih problema među sudionicima je prevladalo mišljenje da će nakon 31. prosinca 2022. ostati bez dokumenata. Očekivalo se da će to što su bez dokumenata unijeti promjene u živote migranata koji su prethodno imali dokumente. Nadolazeća sudbina nositelja dozvola za izuzeće iz Zimbabvea dovela je do zaključka da njihovi životi vise o niti. Autor savjetuje da se sudbina reguliranja dozvola zimbabveanskih učitelja migranata u Južnoj Africi ponovno procijeni u svjetlu statusa stalnog boravka.

KLJUČNE RIJEČI: učitelji migranti iz Zimbabvea, zimbabveanska dozvola za izuzeće, migranti bez dokumenata, Republika Južna Afrika


Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met