Prijave priloga

Kako prijaviti prilog

Imate li korisničko ime i lozinku za časopis: Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes?
Prijavite se

Trebate li korisničko ime i lozinku?
Registrirajte se

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

 

Smjernice za autore

Etika objavljivanja

Časopis se zalaže za promicanje najviših etičkih postupaka objavljivanja i održavanja integriteta znanstvenog rada. Iako nije član Odbora za etiku objavljivanja − COPE-a, časopis se pridržava njihovog Etičkog postupnika čija načela potanko navode što se očekuje od ključnih sudionika u procesu objavljivanja: autora, recenzenata, urednika i izdavača. Jasne upute za sve sudionike također nalaze se u dokumentu Izjava o etici objavljivanja i postupcima zlouporabe.

Časopis objavljuje neobjavljene radove. Slanjem rada autori potvrđuju da se radi o njihovom vlastitom i originalnom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost (osobito u vezi s plagiranjem, krivotvorenjem podataka, suvišnim publikacijama istovjetnog izvornog znanstvenog rezultata, zlouporabom autorstva i dr.). Autori jamče da rad nije objavljen u nekoj drugoj publikaciji i da nije istodobno poslan na procjenu u druge časopise.

Citiranje i navođenje literature

Reference u tekstu treba navesti ovako: (Katunarić, 1986), odnosno (Berger i Luckmann, 1966: 91) itd. Oznake »ibid.«, »op. cit.« i sl. u pravilu se ne koriste. Sve reference navode se latiničnim pismom.

Literatura se abecednim redom na kraju teksta navodi ovako:

Knjiga

Delanty, G. and O'Mahony, P. (2002). Nationalism and Social Theory: Modernity and the Recalcitrance of the Nation. London − Thousand Oaks − New Delhi: SAGE Publications.

Prilog u zborniku

Damon, W. (1982). Zur Entwicklung der sozialen Kognition des Kindes, u: W. Edel­stein i M. Keller (ur.). Perspektivität und Interpretation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 110–145.

Članak u časopisu

Podgorelec, S. i Bara, M. (2014). Žensko iskustvo migracija i starenja – pogled s otokâ, Migracijske i etničke teme, 30 (3): 379–404, doi: https://doi.org/10.11567/met.30.3.5

Mrežni izvor

Cassarino, J.-P. (2009). EU Mobility Partnerships: Expression of a New Compromise, u: Migration Policy Institute – Migration Information Source, September 2009, http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=741 (28. 11. 2010.).

Korporativni izvor

UNESCO (2006). UNESCO Guidelines on Intercultural Education. Paris.

Navodi li se više radova jednog autora koji su objavljeni iste godine, prvi se ozna­ča­va – (1991a), drugi – (1991b) itd.

 

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

 1. Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa (Open Journal System) postavljenog na mrežnim stranicama časopisa: https://ojs.imin.hr/index.php/met/index. Na prvoj stranici valja navesti samo ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove u kojoj je autor zaposlen, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa te broj telefona.

   

 2. Poželjno je da radovi budu opsega 28.800–57.600 znakova zajedno s raz­ma­cima, a recenzije knjiga i časopisa, te bilješke i izvještaji o znan­stvenim skupovima kao i drugim zanimljivostima vezanim uz tematiku časopisa 5400–9000 znakova.

   

 3. Uz radove potrebno je priložiti bilješku o autoru (50–100 riječi) i sažetak (opsega od oko 250 riječi) na jeziku kojim je tekst pi­san i engleskom jeziku.

  Za tekstove koji nisu pisani na engleskom jeziku potrebno je priložiti i prošireni sažetak (opsega od oko 1500 riječi). Sa­žetak treba sadržavati opći prikaz teme, metodski pristup, glavne rezultate i zaključak. Iza sažetaka treba navesti ključne riječi (do sedam) na istim jezicima.

   

 4. Grafičke priloge (tablice, slike, grafikone itd.) valja prirediti u crno-bijeloj tehnici i priložiti ih unutar teksta članka na mjestima gdje trebaju biti prikazani. Sve slike, grafikone i dijagrame valja dodatno (u adekvatnoj razlučivosti) priložiti u izvornom elektronskom formatu (.jpg, .gif, .xls, itd.). U slučaju preuzimanja priloga iz drugog izvora autori su sami dužni osigurati dopuštenje.

 

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektronskom formatu. Članci objavljeni u časopisu se, uz pravilno citiranje, smiju besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe (sukladno licenci CC-BY-NC).