Uređivačka politika

Fokus i područje djelovanja

Migracije i etničnost aktualna su i afirmirana područja suvremenih društvenih istraživanja. Nove pojave i procesi u svijetu – globalizacija, sve veća prostorna pokretljivost ljudi, delokalizacija i relokalizacija kulture – razlog su sve većeg znanstvenoga zanimanja za pitanja migracija, etničnosti i identiteta. Istraživačima koji se bave tom tematikom časopis Migracijske i etničke teme otvara na svojima stranicama mogućnost razmjene ideja, javnih debata i interdisciplinarnoga dijaloga. 

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o migracijama, problematici vezanoj uz migracije i demografske promjene te radove o različitim aspektima etničnosti i identiteta u međunarodnom, nacionalnom i međunacionalnom kontekstu. Prilozi donose teorijska dostignuća te empirijske analize i studije u širokom rasponu disciplinarnih pristupa. Kao internacionalan, časopis uistinu pokriva svojim interesom cijeli svijet; radovi se  objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima. Međunarodni karakter časopisa definiran je kako tematikom članaka tako i međunarodnim sastavom autora, recenzenata, uredništva i izdavačkoga savjeta.

U časopisu se objavljuju u prvome redu znanstveni radovi, ali i drugi prilozi od znanstvenoga i stručnoga interesa: eseji, stručni radovi, osvrti, prikazi i priopćenja o znanstvenim skupovima.
 
Zaprimanje i objavljivanje radova se ne naplaćuje.

 

Rubrike

ČLANCI

Uredništvo prima prethodno neobjavljene radove na hrvatskom ili engleskom jeziku. Rad zajedno s popisom literature i svim prilozima ne bi smio biti opsežniji od 57.600 znakova. Uz radove potrebno je priložiti bilješku o autoru (50–100 riječi) i sažetak (opsega od oko 250 riječi) na jeziku kojim je tekst pi­san i engleskom jeziku. Sa­žetak treba sadržavati opći prikaz teme, metodski pristup, glavne rezultate i zaključak. Iza sažetaka treba navesti ključne riječi (do 7) na istim jezicima.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

OSVRTI

Recenziraju se domaća i strana djela ne starija od tri godine. Na početku teksta se navode svi podaci prikazanog djela dok se autor potpisuje na kraju rada. Poželjan opseg osvrta iznosi do 36.000 znakova.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

PRIKAZI

Časopis prihvaća prikaze hrvatskih i stranih djela ne starijih od tri godine. Poželjan opseg prikaza iznosi od 5.400 do 9.000 tisuća znakova.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

SKUPOVI

Časopis prihvaća prikaze hrvatskih i stranih znanstvenih skupova ne starijih od godinu dana. Poželjan opseg prikaza iznosi od 5.400 do 9.000 tisuća znakova.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

PRIJEVOD

Časopis povremeno prevodi na hrvatski jezik posebno značajne ili zanimljive radove renomiranih inozemnih autora izvorno objavljenih na stranom jeziku.

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

BIBLIOGRAFIJA

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak
 

Recenzijski postupak

Svi radovi poslani Migracijskim i etničkim temama prolaze kroz recenzijski postupak u kojemu dva anonimna recenzenta procjenjuju rad (dvostruko slijepa recenzija). Uredništvo će autore u primjerenom roku izvijestiti o rezultatima recenzijskog i uredničkog postupka. Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada uredničkim propozicijama i standardima hrvatskoga književnog jezika.

 

 

Učestalost izdavanja

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme izlazio je tromjesečno od 1985.–2009. (do 2000. pod nazivom Migracijske teme: časopis za istraživanje migracija i narodnosti). Od 2010. do 2020. izlazio je u tri broja godišnje, a od 2021. u dva broja godišnje.

 

Otvoreni pristup

Časopis omogućava otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju. Institut za migracije i narodnosti kao izdavač podržava Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu.

 

Indeksiranje i referiranje

Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u: 

CAB Abstracts (Wallingford, UK);

CEEAS – Central & Eastern European Academic Source (EBSCO, Ipswich, USA);

CEEOL – Central and Eastern European Online Library (Frankfurt am Main, Germany);

DOAJ – Directory of Open Access Journals (IS4OA, UK);

EBSCO Essentials (EBSCO, Ipswich, USA);

ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (NSD, Bergen, Norway);

HeinOnline (Getzville, New York, USA);

International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest, Ann Arbor, USA);

Linguistics and Language Behaviour Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA);

Political Science Complete (EBSCO, Ipswich, USA);

SocINDEX with Full Text (EBSCO, Ipswich, USA);

Sociological Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA);

Social Services Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA);

Worldwide Political Science Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA)

 

Cijena i pretplata

Godišnja pretplata: za pojedince 50 kn, za ustanove 100 kn, za inozemstvo 60 € (zračnom poštom 70 €).

 

Etika objavljivanja

Časopis se zalaže za promicanje najviših etičkih postupaka objavljivanja i održavanja
integriteta znanstvenog rada. Iako nije član  Odbora za etiku objavljivanja − COPE-a, časopis se pridržava njihovog Etičkog postupnika čija načela potanko navode
što se očekuje od ključnih sudionika u procesu objavljivanja: autora, recenzenata,
urednika i izdavača. Jasne upute za sve sudionike također se nalaze u dokumentu
Izjava o etici objavljivanja i postupcima zlouporabe.

Časopis objavljuje neobjavljene radove. Slanjem rada autori potvrđuju da se radi
o njihovom vlastitom i originalnom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost
(osobito u vezi s plagiranjem, krivotvorenjem podataka, suvišnim publikacijama
istovjetnog izvornog znanstvenog rezultata, zlouporabom autorstva i dr.).
Autori jamče da rad nije objavljen u nekoj drugoj publikaciji i da nije istodobno poslan na procjenu u druge časopise.

 

Arhiviranje časopisa

Cjeloviti tekstovi radova dostupni su na mrežnoj stranici Hrčka – portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.