Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o najširoj problematici migracija, etničnosti i identiteta s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina (sociologije, antropologije, povijesti, demografije, društvene geografije, psihologije, politologije, eko­nomije, prava, lingvistike itd.), kao i interdisciplinarne radove.

##common.journalHomepageImage.altText##