Detalji o autoru

Stiperski, Zoran, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb