Detalji o autoru

Fisanov, Vladimir, ČernoviČko drž. sveučilište »Ju. Fedjakovič«, Černovci