Detalji o autoru

Graovac Matassi, Vera, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru