Detalji o autoru

Mrđen, Snježana, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru

  • Svezak 20, Br. 1 (2004) - ČLANCI
    Projekcije stanovništva Republike Hrvatske do 2031. godine: mogu li migracije ublažiti buduće negativne demografske trendove?
    Sažetak  PDF