Detalji o autoru

Čolić, Snježana, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

  • Svezak 22, Br. 4 (2006) - PRIKAZI
    Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek (ur.), Etnologija bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja
    Detalji  PDF