Detalji o autoru

Bayram, Nuran, Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics, Bursa

  • Svezak 27, Br. 1 (2011) - ČLANCI
    Kvaliteta života turskih imigranata u Švedskoj: istraživanje radi utvrđivanja metrijskih karakteristika instrumenta 100 kvalitete života Svjetske zdravstvene organizacije
    Sažetak  PDF (English)