Detalji o autoru

Dugandžija, Nikola

  • Svezak 26, Br. 3 (2010) - PRIKAZI
    Dragutin Babić, Etnonacionalizam i rat u Hrvatskoj: teorijski aspekti i istraživanje međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama
    Detalji  PDF
  • Svezak 24, Br. 4 (2008) - PRIKAZI
    Dragutin Babić, Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji: (re)konstrukcija multietničkih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba
    Detalji  PDF