Detalji o autoru

Kovačev, Neven, Hrvatska

  • Svezak 33, Br. 2 (2017) - PRIKAZI
    Fazileta Hafizović, Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine
    Detalji  PDF