Detalji o autoru

Bilgel, Nazan, Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Bursa

  • Svezak 27, Br. 1 (2011) - ČLANCI
    Kvaliteta života turskih imigranata u Švedskoj: istraživanje radi utvrđivanja metrijskih karakteristika instrumenta 100 kvalitete života Svjetske zdravstvene organizacije
    Sažetak  PDF (English)