Detalji o autoru

Vah Jevšnik, Mojca, nštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana