Detalji o autoru

Klajner, Milena, Savjetodavni odbor za praćenje ostvarivanja Okvirne konvencije, Zagreb

  • Svezak 27, Br. 3 (2011) - OSVRTI
    Utjecaj Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina na razvoj ostvarivanja prava nacionalnih manjina: trinaest godina nakon stupanja na snagu
    Detalji  PDF