Detalji o autoru

Lukšič Hacin, Marina, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana