Detalji o autoru

Biškup Mašanović, Ljljana, doktorandica na Fakultetu političkih znanosti, Hrvatska

  • Svezak 37, Br. 2 (2021) - ČLANCI
    Mitologizacija migrantskoga pitanja u Saveznoj Republici Njemačkoj kao posljedica migrantske krize iz 2015. i njen učinak na promjene u njemačkoj migracijskoj politici
    Sažetak  PDF (English)