Detalji o autoru

Ranić-Podunajec, Ljiljana, Jugoslavenska dopunska škola, Amsterdam