Detalji o autoru

Krapac, Ladislav, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu, Odjel medicine rada, Zagreb