Detalji o autoru

Faričić, Josip, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru