Detalji o autoru

Malačič, Janez, Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, Ljubljana