Detalji o autoru

Čačić-Kumpes, Jadranka, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska