Detalji o autoru

Crljenko, Ivana, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

  • Svezak 25, Br. 1-2 (2009) - PRIKAZI
    David Atkinson, Peter Jackson, David Sibley, Neil Washbourne (ur.), Kulturna geografija: kritički rječnik ključnih pojmova
    Detalji  PDF