Detalji o autoru

Lalić Novak, Goranka, Pravni fakultet u Zagrebu, Hrvatska