Detalji o autoru

Penev, Goran, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd