Detalji o autoru

Živić, Dražen, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Vukovar