Detalji o autoru

Thorburn, Daniel, Stockholm University, Department of Statistics, Stockholm

  • Svezak 27, Br. 1 (2011) - ČLANCI
    Kvaliteta života turskih imigranata u Švedskoj: istraživanje radi utvrđivanja metrijskih karakteristika instrumenta 100 kvalitete života Svjetske zdravstvene organizacije
    Sažetak  PDF (English)