Detalji o autoru

Mašić, Barbara, Hrvatska

  • Svezak 38, Br. 1 (2022) - ČLANCI
    Analiza korištenja aktivnog i pasivnog biračkog prava pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj: primjer izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2015. i 2019. godine
    Sažetak  PDF