Detalji o autoru

Metzing, Anđelka, Pedagoški fakultet, Osijek

  • Svezak 2, Br. 2 (1986) - ČLANCI
    Kome po latentnoj strukturi ličnosti više sliče djeca naših radnika na privremenom radu u SR Njemačkoj: vršnjacima u Jugoslaviji ili SR Njemačkoj
    Sažetak  PDF
  • Svezak 1, Br. 2 (1985) - ČLANCI
    Istraživanja razvoja nekih kognitivnih funkcija i nekih karakteristika ličnosti djece naših radnika na privremenom radu u inozemstvu
    Sažetak  PDF