Ilegalni migranti u tranzitu kao prijetnja sigurnosti građanima Meksika

Lidija Kos-Stanišić

Sažetak


Migracijski val od 2014. do 2016. u kojem je velik broj djece i majki iz država Sjevernog trokuta na putu prema krajnjem odredištu SAD-u bio u tranzitu Meksikom okarakteriziran je krizom. Kriza je podrazumijevala postojanje prijetnje koja opravdava provođenje izvanrednih mjera. Teza rada je da pod utjecajem SAD-a Meksiko migrante u tranzitu smatra prijetnjom sigurnosti građanima Meksika, a ne ugroženim pripadnicima istoga kulturnoga kruga koje treba zaštititi. Stoga se prema njima ne odnosi u skladu s ciljem ljudske sigurnosti, već primjenjuje silu. Rad predstavlja studiju slučaja. U prvom odjeljku dani su prikaz vrsta migracija i poimanje migracija u kontekstu ljudske i građanske sigurnosti, dok su u drugom analizirani potisni i privlačni faktori migracija iz država Sjevernog trokuta. U trećem odjeljku prikazana je politika tranzitne države Meksika prema ilegalnim migrantima. U radu je izložen sud o migracijskoj politici Meksika prema migrantima u tranzitu. Zaključeno je da je iz perspektive ljudske sigurnosti politika bila »loša« jer je bila diskriminirajuća i u neskladu s kulturno-političkim kontekstom te moralnim i zakonskim normama. No gledano iz perspektive nacionalne sigurnosti politika je bila »dobra« jer je bila ostvariva, postigla je rezultate uz prihvatljiv trošak ljudi i sredstva i njome su obranjeni državni interesi Meksika – dobri odnosi sa SAD-om.

KLJUČNE RIJEČI: ilegalni migranti; tranzit; sigurnosna prijetnja; sekuritizacija; Meksiko; Sjeverni trokut


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met