Perspektiva životnog toka u analizi vlastitog iskustva migrantica u Belgiji – primjer Ukrajinki i Ruskinja u Belgiji

Petra Heyse

Sažetak


U radu se analizira kako migracije preobražavaju iskustva sebe kod Ruskinja i Ukrajinki u Belgiji iz perspektive retrospektivnoga životnog toka. Autorica se posebno usredotočuje na rodne identitete u interakciji s drugim aspektima sebe kao što su obrazovna i profesionalna pozadina, nacionalnost i pravni status. Cilj joj je istaknuti variranje u rodnim odgovorima kako između Ruskinja i Ukrajinki (međusubjektivne promjene) tako i unutar njih (unutarsubjektivne promjene) tijekom vremena i u dvije životne domene (obitelj i tržište rada). Analiza se oslanja na transverzalnu analizu projekta FEMIGRIN, belgijskoga znanstvenog projekta o ženskoj migracijskoj politici koji je križanjem usporedio pet studija slučaja migrantica u Belgiji. Rezultati te transverzalne analize grupirani su u konstrukciji nekoliko »karakterističnih« migracijskih putanja (trajektorija) migrantica u Belgiji. U članku se pomoću kvalitativnih podataka ruske i ukrajinske studije slučaja rekonstruiraju te putanje iz perspektive životnog toka i intersekcijske teorije (intersectional theory). Životni tok i perspektiva intersekcijskog istraživanja uzeti zajedno omogućili su autorici da istraži kako se osobni ciljevi, aspiracije i iskustva sebe neprestano interpretiraju i reinterpretiraju tijekom migracije, u interakciji s okolinom. Budući da se migracijski životni tok žena najvećim dijelom razvija u skladu s njihovim pravnim statusom i tipom migracije, autorica zaključuje i da su te društvene kategorije uvelike određene ženskim migracijskim prilikama i prisilama. Analiza otkriva i da ulaganje individualnih sposobnosti, čini se, manje strukturira ženske životne tokove nego politički određene kategorije.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met