Identitet visokoobrazovanih povratnika u Srbiji

Milica Veskovic Andjelkovic, Mirjana Bobic

Sažetak


U radu se predstavljaju rezultati istraživanja na temelju intervjua s pedeset visokoobrazovanih povratnika u Srbiji, provedenog 2017. Osnovni cilj bio je da se analiziraju i razumiju osobni i grupni identiteti građana Srbije s migracijskim iskustvom. Autorice su primijenile dvije konceptualne paradigme: prvu, primordijalnu – koja pretpostavlja da migranti u potpunosti čuvaju nacionalni identitet, bez obzira na to što su izloženi utjecaju različitih kultura, običaja i vrijednosti u mjestima odredišta; drugu – socijalnokonstruktivističku, koja je dalje podijeljena na dvije linije razmišljanja. Prva pretpostavlja da migranti zadržavaju nacionalni identitet kao »tvrdu jezgru«, koja je, doduše, u stalnom procesu mijenjanja i preoblikovanja uslijed uključivanja migranata u transnacionalne veze, a druga implicira da migranti grade hibridne identitete, koji su u permanentnom kretanju jer ispitanici nisu ukorijenjeni ni u jednoj posebnoj kulturi. Interpretacija rezultata pokazuje da većina visokoobrazovanih migranata povratnika izgrađuje hibridne identitete. To znači da društvo i kultura u mjestima odredišta imaju značajan učinak, no ipak se čuvaju nacionalni korijeni. To se ogleda u njihovu snažnom osjećaju nacionalne pripadnosti. Tumačenje ovog nalaza povezano je s dva glavna razloga. Nacionalni identitet ne može ostati nepromijenjen procesom uključivanja ispitanika u obrazovni sustav u inozemstvu i građenja veza s visokoobrazovanim slojevima širom svijeta. Usto, sama činjenica konzerviranja nacionalnog identiteta svakako je utjecala na njihov povratak i uključivanje u razvoj matične nacionalne države, bez obzira na veliko zaostajanje Srbije u socijalnom i ekonomskom razvoju u odnosu na njihove države emigracije. Rezultati su također otkrili da visokoobrazovani povratnici ne uviđaju naročite razlike u nacionalnim osjećajima pripadnosti u odnosu na sunarodnjake koji nemaju migracijsko iskustvo, dok iste te razlike primjećuju u odnosu na pripadnike srpske dijaspore.

KLJUČNE RIJEČI: identitet; dijaspora; transnacionalizam; visokoobrazovani povratnici; Srbija


Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met