Nacionalne manjine u etničkoj situaciji: ogled iz epistemologije društvenih znanosti

Aleksandar Vukić

Sažetak


Polazeći od Luhmannove naturalizirane konstruktivističke epistemologije i interakcionističkih teorija situacije, razvija se pojam etničke situacije. Autor pokazuje kako operacije društvenih i psihičkih sistema proizvode, održavaju i transformiraju etničke situacije, kako definiranje situacije motivira ponašanje njezinih sudionika i kako dijalektika promatrača (nekog stupnja promatranja) i situacije generira opise, diskurse i poglede na svijet. Na temelju sistemsko-teorijskih pretpostavki razvija se teorija promatranja etničke situacije kao pojma konstruiranog promatračevim teorijskim aparatom.

Ključne riječi: država; promatranje; situacija; opis; etnička situacija; etničke skupine; nacionalne manjine; promatrač; manjinsko-većinska situacija


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met