Češki migranti u europskom migracijskom prostoru

Alena Pařízková

Sažetak


Slobodno kretanje ljudi jedno je od temeljnih prava građana Europske unije. U europskom se prostoru međutim nalaze migranti različita statusa te različite snage i uporišta u konstituiranju svojih položaja, koji također oblikuju vlastitu perspektivu migracijskog prostora. U radu se analizira povezanost percepcije sudionika migracijskog prostora i njihova ponašanja. Tekst se temelji na kvalitativnom istraživanju čeških migranata u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dubinski intervjui vođeni su s 48 migranata. Na percepciju prostora snažno utječu politički čimbenici, koji i danas mogu postaviti barijere mobilnosti ili joj, naprotiv, otvoriti vrata. U razgovorima s češkim radnim migrantima pokazala su se dva osnovna uvjeta europskoga migracijskog prostora koja zastupa Ujedinjeno Kraljevstvo – blizina i jednostavnost. Zakonitost migracija i rada kao i mnoštvo usluga u okviru migracijske industrije mijenjaju percipiranu geografsku udaljenost. Ali unatoč otvorenosti u prostoru, migranti svoj svakodnevni život žive lokalno i zadržavaju svoj češki identitet. Nakon početne migracije kreću se širom Europe, ali više kao turisti nego transmigranti. Ipak, otvorenost europskog prostora mijenja potrebu za stvaranjem zajednice temeljene »samo« na zajedničkome nacionalnom identitetu. Češći dodiri s obitelji i prijateljima preko državnih granica slabe potrebu za kohezijom imigranata u zemlji odredišta.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met