Zastupljenost nacionalnih manjina u hrvatskoj javnoj upravi: ocjena uspješnosti posebnih mjera zapošljavanja

Tijana Vukojičić Tomić

Sažetak


U radu se analizira postojeći model zapošljavanja nacionalnih manjina u hrvatskoj javnoj upravi. Nacionalne manjine zapošljavaju se primjenom posebnih mjera za­pošljavanja koje se razlikuju od uobičajenih metoda odabira i zapošljavanja javnih službenika. One se donose radi postizanja stvarne jednakosti nacionalnih manjina i propisuju se kao pravo na zastupljenost. Mogu se okarakterizirati kao ciljevi za­pošljavanja i predstavljaju brojčano iskazane ciljeve i indikatore željene razine za­stupljenosti pripadnika manjinskih skupina. U Hrvatskoj se posebne mjere zapo­šljavanja nacionalnih manjina donose već početkom devedesetih godina 20. stoljeća, ali se tek početkom 21. stoljeća, unapređenjem zakonskih rješenja, može govoriti o stvaranju pretpostavki uspostavljanju sustava zapošljavanja nacionalnih manjina u javnoj upravi. Kako bi se provjerila adekvatnost trenutačnog modela zapošljavanja nacionalnih manjina u hrvatskoj javnoj upravi, u radu se analiziraju podaci o zapo­šljavanju u tijelima državne uprave i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iznose se temeljni problemi u provedbi posebnih oblika zapošljavanja nacionalnih manjina u javnoj upravi te se razmatraju postojeći model i potreba njegove promjene, odnosno uvođenja dodatnih mjera.

KLJUČNE RIJEČI: nacionalne manjine, zapošljavanje, posebne mjere zapošljavanja, javna uprava, Hrvatska


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met