Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Irsku s posebnim osvrtom na mlade iz Slavonije

Marijeta Rajković Iveta, Tea Horvatin

Sažetak


Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju pojavio se trend iseljavanja u Republiku Irsku. Iseljavanje su potaknuli makropolitički (ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i otvoreno tržište rada) i makroekonomski kontekst (gospodarski razvoj Irske). Istraživanje je dalo jako različite hrvatske i irske podatke o broju hrvatskih građana u Irskoj. Rad se temelji na etnološkoj i kulturnoantropološkoj kvalitativnoj metodologiji. Prikazuju se iskustva deset migranata o tome gdje su se informirali o mogućnostima života i rada u Irskoj, kako su se i koliko dugo pripremali za odlazak te koje su administrativne procedure prolazili nakon dolaska u Irsku. Istraživanje je provedeno na mladim, uglavnom visokoobrazovanim Slavoncima koji u Irskoj rade nekvalificirane i nisko vrednovane poslove. Osim glavnoga ekonomskog motiva iseljavanja ističu se psihološka nezadovoljstva, pozitivna iskustva prijašnjih migranata, mogućnost brzog pronalaska posla, jednostavna birokracijska procedura, znanje engleskog jezika itd. Rad pokazuje veliku ulogu društvenih migrantskih mreža te komunikacijskih tehnologija i društvenih platformi.

Ključne riječi: Hrvati u Irskoj; iseljavanje iz Slavonije; suvremene migracije; iskustva (e)migranata


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met