Uloga etničnosti u kvalitativnom istraživanju migracija

Sanja Cukut Krilić

Sažetak


U suvremenim istraživanjima u društvenim znanostima istraživači percipiraju etničke skupine uglavnom kao posljedicu postavljanja granica među njima, a ne kao dio svijeta razumljiv sam po sebi. Ipak, u metodološkom smislu etničnost još uvijek vide kao izvana nametnutu istraživačkom procesu, a ne kao kroz njega konstruiranu. Na temelju osobnog iskustva iz nekoliko znanstvenih projekata autorica najprije govori o ulozi etničke pripadnosti u svom istraživanju te potom određuje druge faktore koji su se pokazali značajnima u (pre)oblikovanju njezina statusa insajdera odnosno autsajdera u proučavanim skupinama. Autorica upozorava da taj status nije fiksna kategorija, nego se o njemu pregovara u istraživačkom procesu, ovisno o istraživačevim višestrukim i promjenjivim pozicioniranjima. Oslanjajući se na kritiku metodološkog nacionalizma i na teorije transnacionalizma u društvenim i humanističkim znanostima, autorica raspravlja o suvremenim transformacijama nacrta istraživanja u kvalitativnim migracijskim istraživanjima i zalaže se za više deetnicizirano istraživanja migracija. Na temelju toga zagovara istraživanje migracija izvan isključivo lokalno ograničenih istraživanja mjesta.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met