Integracijske politike europskih gradova u komparativnoj perspektivi: strukturne konvergencije i značajna diferencijacija

Rinus Penninx, Blanca Garcés-Mascareñas

Sažetak


Cilj je ovoga rada razmotriti komparativno istraživanje integracijskih politika europskih gradova. Prva dva dijela daju analitički okvir za istraživanje imigrantskih integracijskih procesa i politika čija je namjera upravljati takvim procesima. U trećem se dijelu izlaže kako su se razvile lokalne integracijske politike u odnosu na nacionalne politike i integracijske politike Europske unije, posebice nakon 2003. U četvrtom i glavnom dijelu analiziraju se oblikovanje i sadržaj integracijskih politika europskih gradova promatrajući njihovu različitost u pravnoj/političkoj dimenziji, zatim u društvenoekonomskoj dimenziji – uključujući područja rada, stanovanja, obrazovanja i zdravlja – kao i kulturnoj, religijskoj i etničkoj dimenziji. Autori zaključuju da postoji strukturna konvergencija u smislu da u složenoj strukturi višerazinskog upravljanja migracijama i integracijom gradovi zauzimaju sličnu poziciju razvijanjem horizontalnih odnosa suradnje i razmjene. Gradovi koji razvijaju izrazite integracijske politike skloni su to učiniti obuhvatnijim i pragmatičnijim uobličavanjem nego nacionalne politike i politike Europske unije. Istodobno postoji velika razlika u tome što gradovi zapravo čine: oblikovanje, namjere i mjere jako se razlikuju u pravnim/političkim i kulturnim/religijskim dimenzijama, dok je u društvenoekonomskoj dimenziji ta razlika manja kada je riječ o području djelovanja, ali je veća po jakosti političke intervencije.

KLJUČNE RIJEČI: politika prema migrantima; lokalna integracijska politika; višerazinske politike


Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met