Multikultura i njezine implikacije na suvremeni život etničkih zajednica i australijskog društva

Vesna Mikačić

Sažetak


Promjene u etničkom sastavu australijskog stanovništva koje su bile neobično dinamične u poslijeratnom razdoblju uvjetovale su drugačiji pristup prema doseljenicima i inicirale bitne društvene promjene. Ove mjere bile su neophodne kako bi se umanjila opasnost od etničkih tenzija do kojih neminovno dolazi u društvu u kojem dominantna kultura negira ili zapostavlja manjinske. To je i razlog što je u posljednjih četrdesetak godina došlo do radikalnog zaokreta u rješavanju doseljeničkog pitanja: od politike potpune asimilacije, preko toleriranja kulturnog pluralizma do multikulture. U suvremenom australskom društvu glavni nosioci multikulture, koja je službeno proklamirana 1978. godine, jesu etničke zajednice, obrazovne institucije i različiti mediji informiranja. Međutim praksa je pokazala da je za uspješno provođenje ove politike potrebna šira podrška javnosti i različitih institucija kao i pomoć cjelokupne zajednice. Djelovanje multikulture sve je više prisutno i na međunarodnom planu a očituje se u svestranijoj suradnji između Australije i mnogobrojnih zemalja porijekla migranata.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met