Kapital i kulturni hegemonizam: kratki historijski pregled »stranog elementa« u norveškom društvu

Rita L. Chepulis

Sažetak


Ovaj rad obrađuje s povijesnog gledišta neke socioekonomske aspekte položaja indigenih Samija (Laponaca) i stranih radnika u Norveškoj. Raspravlja se prvo o implikacijama pojava poput »homogenog društva« a zatim, upotrebom Edward Saidovog pojma »fleksibilne pozicije superiornosti«, analizira se odnos stranaca prema dominantnom norveškom društvu. Rad posebno pokušava istaknuti kako su u povijesti i danas na razne načine kombinirani ekonomski interesi i hegemonistički stavovi »zapadne« kulture da bi se opravdalo: a) proizvoljno određivanje »strane« i »migrantske« kategorije, b) unutrašnja kolonizacija i politika ponorveživanja i c) kontrola i isključenje određenih stranih grupa iz društva.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met