Akumulacija kapitala i uvoz rada: pregled nekih marksističkih pozicija u 1970-im god.

Carl-Ulrik Schierup

Sažetak


U ovom radu autor razmatra marksistička gledišta o ulozi rezervne armije imigrantske radne snage u odnosu na akumulaciju kapitala u Zapadnoj Evropi. Teorije Clauda Meiilassouxa, Andréa Gorza, Mariosa Nikolinakosa, Adriane Marshall, Stephena Castlesa i Godule Cosack podvrgnute su kritičkoj analizi. Autor tvrdi da većina marksističkih promatrača podržava gledište da je kontradiktorni položaj radnika imigranata u smislu rezervne armije rada osnova za njihovu ambivalentnu ulogu u ekonomskoj i političkoj klasnoj borbi, ali da ipak postoji neslaganje gledišta u strukturalnom tumačenju ovog položaja. Nastoji se dokazati da je neslaganje posljedica uopćavanja osnovana na promatranju različitih dijelova zapadnoevropske društvene stvarnosti. Autor razrađuje ovu argumentaciju u odnosu na dva evropska konteksta – prvo, kontekst Savezne Republike Njemačke i Nizozemske; drugo, slučaj Francuske.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met