Rodne konfiguracije: prekogranične profesionalne karijere migrantica

Ingrid Jungwirth

Sažetak


U radu je prikazan analitički model u okviru analize životnog toka u svrhu višedimenzionalne analize profesionalnih karijera migranata. Osim radnog ciklusa za analizu profesionalne biografije migranata uzimani su u obzir i reprodukcija te migracijski procesi. Time su rod i rodni odnosi kao i migracije sustavno uključeni u rekonstrukciju životnog toka. Taj model prikazan je u vezi sa znanstvenim projektom o integraciji visokokvalificiranih migrantica u prirodnim znanostima i tehnologiji iz postsocijalističkih država na njemačko tržište rada. Usredotočujući se na profesionalnu karijeru migrantica, ističe se značenje rada i izgleda za zaposlenje prema njihovim kvalifikacijama u okviru migracijskih istraživanja. Nakon kratkog prikaza projekta u kontekstu povijesti migracija i reguliranja visokokvalificirane migracije u Njemačku, konceptualizira se i raspravlja o analizi profesionalnih karijera migrantica iz perspektive životnog toka.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met