Dimna zavjesa »migracijske znanosti« prof. Baučića

Milan Mesić

Sažetak


Ovaj nešto duži osvrt odnosi se na istraživanje velikog uzorka jugoslavenskih radnika migranata što je provedeno za vrijeme novogodišnjih blagdana 1983/84. Istraživanje je vodio prof. dr. Ivo Baučić, jedan od vodećih jugoslavenskih stručnjaka i istraživača suvremenih vanjskih ekonomskih migracija, koji je i pisac Završnog izvještaja.
U vrlo kritičkom prikazu »rezultata« istraživanja i interpretacije dane u Izvještaju autor osvrta osporava teorijsku i metodološku utemeljenost istraživanja čiji je (navodni) cilj bio odgovoriti na neka aktualna pitanja jugoslavenskih građana na radu u inozemstvu. Izrečene su načelne, ali i mnoge konkretne primjedbe teorijske, metodološke i logičke naravi koje posvema negiraju ili bitno ograničavaju validnost dobivenih podataka.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met