Osvrt na neke dosadašnje rezultate istraživanja o iseljavanju iz priobalnoga i otočnog dijela Hrvatske od sredine 19. stoljeća do svršetka Prvoga svjetskog rata

Ante Laušić

Sažetak


Nakon navođenja općih karakteristika koje su pratile iseljeništvo iz Hrvatske u svim razdobljima, u ovome radu izložen je kritički osvrt na stanovite teorije o dosadašnjoj literaturi o iseljeništvu, s posebnim naglaskom na iseljavanje iz priobalnog i otočkog dijela Hrvatske od sredine prošloga stoljeća do svršetka prvog svjetskog rata. Pokazalo se da su se neka dosadašnja mišljenja o ovom fenomenu nerijetko temeljila na proizvoljnim procjenama i kao takva u svojoj konačnici rezultirala precjenjivanjem broja iseljenika iz spomenutog područja. Da se donekle uklone ti i drugi nedostaci neodloživo je pristupiti podrobnijoj analizi raspoložive relevantne izvorne građe, poglavito one o popisu stanovništva u svim popisnim godinama od 1857. do 1921. – osnovna je poruka ovoga rada.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met