Prepreke u integraciji imigranata i integracijskoj politici u Češkoj Republici s fokusom na dionike i njihovu suradnju

Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová

Sažetak


Društvena integracija migranata i društveni rad s tom ciljanom grupom sve su više u žarištu proširene koncepcije socijalnih politika u naprednim ekonomijama. Dok se imigracijska politika često definira i oblikuje na nacionalnoj razini, njezini efekti utječu na živote migranata i posljedično na društvo primitka, osobito u krajevima i mjestima gdje je ta politika u suprotnosti sa specifičnostima mjera u drugim područjima politike. Integracijske politike na lokalnoj razini kreira i provodi cijeli niz dionika, što stavlja poprilične zahtjeve pred uzajamno usklađivanje i suradnju kako bi se postigla maksimalna efikasnost predviđenih službi. U Češkoj Republici usklađeni rad različitih aktera još uvijek nije dovoljno razvijen. Nevladine organizacije koje su usmjerene prema specifičnim potrebama stranaca općenito se smatraju glavnim akterima u pružanju usluga migrantima i društvenom radu s njima. Nadležnosti javnih institucija obično su ograničene na pružanje specifičnih usluga definiranih zakonodavstvom. Ipak, suradnja među akterima, predstavnicima vladinih i neprofitnih organizacija, ne temelji se na ravnopravnom partnerstvu. Cilj je ovog istraživanja pružiti na temelju kvalitativnih intervjua s ključnim dionicima društvene integracije u Češkoj Republici uvid u strategije za integraciju stranaca, aktivnosti za koje su zaduženi lokalni akteri, s posebnim naglaskom na ulozi nevladinih organizacija (NGO-a) u tim procesima. Osim toga autori nastoje istaknuti neke prepreke u suradnji među akterima kao i rizik neučinkovite raspodjele sredstava za podupiranje socijalnih službi za migrante.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met