Struktura uposlenih Jugoslavena prema sektorima djelatnosti u svjetlu poslijeratne imigracijske statistike Novog Zelanda

Branimir Banović

Sažetak


Socioekonomska struktura doseljenih pripadnika pojedinih etničkih skupina (zajednica) u svim zemljama imigracije ne samo da je bitan sastavni dio njihove ukupne demografske strukture nego je i relevantan pokazatelj njihova ekonomskog položaja te dostignutog stupnja integracije u društvene tokove autohtonih sredina.
Suvremenu socioekonomsku strukturu Jugoslavena na Novom Zelandu, na žalost, nije moguće preciznije odrediti mahom zbog malobrojnosti i karaktera novozelandske imigracijske statistike. Kako dakle, zbog spomenutih razloga, nije moguće cjelovitije prikazati socioekonomsku strukturu jugoslavenske imigracije u toj zemlji pribjegli smo, u danim okolnostima, jedinoj mogućnosti – fragmentarnoj obradi te problematike. U tom kontekstu odlučili smo se za ponešto proširen prikaz strukture uposlenih Jugoslavena prema sektorima djelatnosti (kretanje broja aktivne i uzdržavane doseljeničke populacije, odnos zaposlenog muškog prema ženskom dijelu imigracije i dr.), kao jednom od temeljnih segmenata ukupne socioekonomske strukture. Kako bi spomenuti, višestruko značajan, strukturni segment što bolje objasnili i locirali u autohtonu društvenu sredinu, izveli smo međusobnu usporedbu i vrednovanje novozelandske (uzor!), nizozemske (danas je po veličini prva evropska etnička zajednica na Novom Zelandu) i jugoslavenske (druga evropska etnička zajednica) sektorske strukture. Zbog istih razloga pokušali smo na kraju rada predočiti tzv. »stupanj socijalne distancije« autohtone sredine (Novozelanđane) u odnosu na doseljene Jugoslavene.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met