»Tako je govorio Leka« – o problematici kanona Leke Dukađinija

Jelena Zlatković Winter

Sažetak


Tekst se odnosi na problematiku nastanka i zadržavanja albanskog običajnog prava, a napisan je povodom objavljivanja knjige »Kanon Leke Dukađinija«. Nakon navođenja nekih općih karakteristika albanskog običajnog prava, dana je njegova definicija, te distinkcija od morala i prava što pomaže pri njegovu smještanju u društveno-historijski kontekst, te sagledavanju uvjeta nastanka, nestanka i zadržavanja starih ustanova. Osvrt je usredotočen na prikaz uvjeta održavanja Kanona s posebnim naglaskom na faktore (geografske, društveno-historijske, materijalne i kulturne) koji su međusobnom interakcijom pridonijeli njegovu održanju. Nakon usporedbe s drugim zakonicima i običajnim pravima, u posljednjem odjeljku dan je pregled najvažnijih institucija običajno-pravnog ponašanja, čije je višestoljetno poštivanje formiralo specifični etnički identitet albanske narodnosti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met