Aspekti i razmjeri suvremene imigracije u Italiji

Emil Heršak

Sažetak


Rad obrađuje inozemnu imigraciju u Italiju. Osim uvodnog teksta u kojemu se ukazuje na preobražaj migracijske perspektive Italije, rasprava obuhvaća neke ključne aspekte novije ekonomske imigracije u ovoj zemlji. Središnji dio rada najprije opisuje ilustrativni primjer tuniške migracije na Siciliji, a zatim komentira problematiku ilegalnosti rada i boravka mnogih stranaca u talijanskom kontekstu, te iznaša statističke podatke i procjene o obujmu i strukturi imigrantske populacije u Italiji. Pažnja se na kraju usredotočuje na društvo prihvata, tj. na stavove i reakcije talijanske sredine i nekih njezinih ustanova na prisutnost i zapošljavanje imigranata.
Imigracija stranih radnika u Italiju može se različito tumačiti (kao posljedica poremećaja na tržištu radne snage, kao odraz paralelnoga i konkurentnog tržišta, kao labour turnover uslijed prekomjerne emigracije domaćeg stanovništva u prošlosti), ali u biti govori o širenju (»internacionalizaciji«) migracijskog procesa i o nastanku »mlađih« migracijskih tokova iz zemalja u razvoju, usmjerenih prema novim područjima prihvata.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met