Okrugli stol »Migracijskih tema« o položaju (ilegalnih) radnika migranata u povodu izlaska knjige G. Wallraffa »Na samom dnu«

Peter Klinar, Milan Mesić, Silva Mežnarić, Aleksa Milojević, Rade Milovanović, Sreća Perunović, Ivo Sremac, Švob Melita, Živan Tanić, Đorđe Zelmanović

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met